Споразумения за сътрудничество

ФСК се ангажира да си партнира и сътрудничи с различни организации, институции и индивиди, както в страните-членки на ФСК, така и в международен мащаб. Броят на партньорите на ФСК непрекъснато се увеличава.

За някои устойчиви и дългогодишни партньорства бяха сключени споразумения за сътрудничество

С университета IULM
Италия

от 2014 г.

С Общоруската държавна библиотека за чуждоезична литература – „М. И. Рудомино“
Руската федерация

от 2016 г.

С Кметството на Санкт Петербург
Руската федерация

от 2017 г.

С Панаира на книгите „Сънувам книги“ в Истрия
Хърватия

от 2019 г.

С Министерството на културата на регион Калуга
Руската федерация

от 2019 г.

С Руската държавна библиотека
Руската федерация

от 2019 г.

С Министерството на културата, туризма и архива на Република Коми
Руската федерация

от 2019 г.

С Асоциацията на музикалните музеи и сбирки
Руската федерация

от 2019 г.
Scroll to Top