Споразумения за сътрудничество

ФСК се ангажира да си партнира и сътрудничи с различни организации, институции и индивиди, както в страните-членки на ФСК, така и в международен мащаб. Броят на партньорите на ФСК непрекъснато се увеличава.

За някои устойчиви и дългогодишни партньорства бяха сключени споразумения за сътрудничество

С университета IULM
Италия

от 2014 г.

С Панаира на книгите „Сънувам книги“ в Истрия
Хърватия

от 2019 г.
Scroll to Top