Зароди се цикълът „ЖИВА ВИЛА“

По случай 18 май, тазгодишния международен ден на музеите, Форумът на славянските култури организира първото събитие от цикъла „ЖИВА ВИЛА“ в новия си дом – вилата на Хрибар „Златица“.

С преместването си в новите помещения във вилата на Хрибар „Златица“, Форумът на славянските култури замисля нова поредица от събития под общото мото „ЖИВА ВИЛА“. Първото от поредицата събития се проведе на Световния ден на музеите. Посетителите се пренесоха назад във времето от миналото до настоящето.

Йернея Батич, ръководител на проекта за реставрация на вила „Златица“ в община Любляна, Мария Ана Кранц, отговорен експерт по консервация, и Даря Перговник, отговорен експерт по консервация на екстериора, и двете от филиала в Любляна на Словенския институт за опазване на културното наследство, изнесоха речи и направиха оглед на вилата, разкривайки как е извършена реконструкцията, какви са били най-големите предизвикателства и как са успели да запазят духа на времето на Хрибар и да го пренесат в настоящето. Със запазените мебели, паркетите, кахлените печки, по-голямата част от стенописите и градината с навес възстановената вила предлага поглед към тогавашния буржоазен живот и към живота в престижния люблянски квартал „Рожна долина“. Запазените предмети от вила „Златица“ дават представа и за живота на един от най-великите кметове на Любляна.

За да се уверят, че вилата наистина се съживява, Форумът на славянските култури, заедно с нейния управител, Музея и галериите на Любляна, подготвиха цикъл от събития под мотото „ЖИВА ВИЛА“.  Успешното начало ще бъде последвано и от други събития от поредицата в бъдеще.

Scroll to Top