Љупкина рута ће ускоро заживети и у Горишкој регији

ФСК је заједно са својим партнером Културним центром Лојзе Братуж из Горице учествовао на првом конкурсу Фонда за мале пројекте ГО! 2025 са пројектом Љупкина рута и добио финансијску подршку за успоставу културно-туристичке руте посвећене Љупки Шорли и књижевницама Горишке регије у Словенији.

У склопу пројекта партнери ће представити пешачку, планинарску и бициклистичку стазу траговима песникиње Љупке Шорли и њених књижевних претходница и савременица. Рута ће посетиоце водити животним и књижевним стазама ових књижевница и повезивати шире подручје са обе стране границе, а водиће све до Толмина, где је Љупка Шорли рођена и одрасла. ФСК и Културни центар Лојзе Братуж планирају активности у сарадњи са Рутом књижевница, Културном рутом Савета Европе, чији је ФСК покретач и активни члан. Заједно са стручњацима и разним организацијама из пограничног подручја, партнери ће спровести низ едукативних и културних програма и догађаја, као и издати водич по Љупкиној рути и зборник радова често занемарених књижевних стваратељки које су живеле и стварале на овом подручју.

Директорка ФСК-а, др Андреја Рихтер, представила је пројекат на првом састанку у новој сезони Форума идеја, који је у Горици припремио Словеначки културно-привредни савез са словеначким програмом Раи у Фурланији – Јулијска крајина.

Фото: Роберто Марега

Scroll to Top