Čланство

Како член, станувате дел од единствена глобална платформа и имате отворени врати кон пошироката и стручната јавност со цел да постигнете подобро меѓусебно знаење и разбирање едни од други и да помогнете во одржувањето на културната хетерогеност во словенските земји и надвор од нив.

Како член, ќе може да се приклучите во мрежата на ФСК и да учествувате на меѓународни конференции, симпозиуми, семинари, стручни обуки, како и да ги искористите бројните други поволности кои следуваат со членството.

ЕКСКЛУЗИВНИ ПОВОЛНОСТИ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ

 • 50% попуст за учество на Меѓународниот симпозиум Пиранова
 • 50% попуст за учество на конференцијата и доделување на наградата Жива
 • 50% попуст за учество на Меѓународната летна школа за музеологија
 • до 50% дополнителен групен попуст
 • плаќаш 2 добиваш 1 котизација ГРАТИС 
 • 50% попуст на книгите објавени од страна на Форумот на словенските култури 
 • БЕСПЛАТНИ ФСК публикации

БЕСПЛАТНИ ПОДАРОЦИ ЗА НОВИТЕ ЧЛЕНОВИ

 • книга од збирката 100 словенски романи или
 • пакет ФСК тетратки или
 • ФСК свилена марама.

ПРИДРУЖЕТЕ НИ СЕ / ВКЛУЧИТЕ СE / НАПРЕДУВАЈТЕ / СПОДЕЛЕТЕ / РАЗВИВАЈТЕ / ПРОМОВИРАЈТЕ

 • искористете ги можностите за соработка со ФСК и повеќе од 1000 партнери од словенските земји и странство,
 • придружете ни се во образовната и програмата за обука,
 • вклучете се во нови проекти, студии и истражувања,
 • подобрете ја Вашата видливост на национално и меѓународно ниво,
 • зајакнете ги своите стручни вештини,
 • споделете знаења и искуства,
 • зајакнете го меѓукултурниот дијалог,
 • развијте нови компетенции и прилагодите се на дигиталните промени,
 • промовирајте се себе и својата институција.

Да ја оживееме словенската креативност заедно!

ПРИДРУЖЕТЕ НИ СЕ / ВКЛУЧИТЕ СE / НАПРЕДУВАЈТЕ / СПОДЕЛЕТЕ / РАЗВИВАЈТЕ / ПРОМОВИРАЈТЕ

Scroll to Top