Среща на редакционния съвет на ФСК

Членовете на редакционния съвет анализираха проекта „100 славянски романа“, запознаха се с настоящата ситуация и актуалните данни за поредицата, след което разговаряха за промоцията, издателската програма и програмата за дейностите през следващите две години. Те проучиха внимателно възможностите за допълване и обновяване на оригиналната концепция на проекта след повече от десетилетие от излизането на книгите от поредицата.
Редакционен съвет на ФСК

Scroll to Top