Драго Янчар получи наградата „Стефан Митров Любиша“ в Черна гора

Тричленното жури в състав Надежда Чачинович, Славица Перович и Михайло Пантич избра единодушно лауреата на 24-ата награда „Стефан Митров Любиша“ – словенеца Драго Янчар. „Романите, разказите и пиесите на Янчар се отличават с ясна есеистична артикулация, те водят диалог с някакъв период, с по-обширна картина на света и винаги представляват активен отговор на времето, в което живеем“, записаха членовете на журито в своята обосновка. Председателят на журито Михайло Пантич от Сърбия добави, че наградата е от свързващо естество, тъй като свързва различни култури, езици и различни литературни традиции и то по начин, който уважава различията им и установява хармония помежду им.

Прочетете повече за наградата и за обосновката на журито ТУК!

Scroll to Top