ФСК на втория фестивал на словашката наивистична живопис в Сърбия

Форумът на славянските култури се представи на втория Фестивал на словашката наивистична живопис в Сърбия и се включи в дейностите за популяризиране и изучаване на това изобразително изкуство, което е включено в списъка на нематериалното културно наследство в Сърбия и кандидатства за включване в списъка на ЮНЕСКО.

Фестивалът, който се проведе под патронажа на заместник-председателя на Европейската комисия Марош Шефчович, заместник министър-председателя на сръбското правителство и министър на културата Мая Гойкович и директора на ФСК д-р Андрея Рихтер, започна в Ковачица във Войводина, смятана за център на наивистичната живопис на словашкото малцинство в Сърбия, а след това се премести в Института за проучване на културното развитие в Белград.

На церемонията по откриването на фестивала, който бе съпътстван от изложбата „Реформатори на славянската писменост и славянските езици“ на художничката Виерослава Светлик, приветствия към събралите се отправиха организаторът и ръководител на галерия „Бабка“ Павел Бабка, Мая Гойкович, д-р Андрея Рихтер, ръководителят на представителството на ЕС в Сърбия Емануел Гофре и посланикът на Словакия в Сърбия Федор Росоха.

По време на програмата д-р Рихтер представи дейността на Форума на славянските култури и изрази готовността на ФСК да се включи активно в проучването на наивистичната живопис в славянските страни и да подкрепи съставянето на регистър на наивистичните художници и институциите, занимаващи се с този клон на изобразителното изкуство.

Scroll to Top