В Горишкия регион скоро ще бъде открит Маршрутът на Любка

ФСК и партниращият ѝ Културен център „Лойзе Братуж“ в Гориция, кандидатстваха по първата покана за представяне на предложения в рамките на Фонда за малки проекта GO! 2025 и получиха финансова подкрепа за създаването на културно-туристическия маршрут, посветен на Любка Шорли и жените писателки от Горишкия регион.

В рамките на проекта партньорите ще очертаят пешеходен, туристически и велосипеден маршрут по стъпките на поетесата Любка Шорли и нейните литературни предшественички и съвременнички. Маршрутът ще води посетителите по житейските и литературните пътища на авторките, свързвайки по-широк район от двете страни на границата, простирайки се чак до Толмин, където е родена и израснала Любка Шорли. ФСК и партньорският Културен център „Лойзе Братуж“ планират дейности в сътрудничество с Маршрута на жените писателки, културен маршрут на Съвета на Европа, чийто инициатор и активен член е ФСК. Заедно с експерти и различни организации от пограничния район партньорите ще осъществят редица образователни и културни програми и събития и ще издадат пътеводител по маршрута на Любка Шорли и сборник с произведения на често пренебрегвани жени писателки, живели и творили в района.  

Проектът беше представен от директора на ФСК д-р Андрея Рихтер на първата среща от новия сезон на „Форума на идеите“, организиран в Гориция от Словенската културно-икономическа асоциация и словенската програма Rai в регион Фриули-Венеция Джулия.

Снимка: Роберто Марега

Scroll to Top