Споразумения

И занапред ФСК ще продължи да бъде партньор на Санкт Петербург – подписани са 4 нови меморандума за сътрудничество

Форумът на славянските култури ще продължи сътрудничеството си със Санкт Петербург. Въз основа на подписаните меморандуми предстои партньорство и с Министерството на културата, туризъма и архивите на руската република Коми, Руската държавна библиотека и руската Асоциация на музикалните музеи. Ще се засили и досегашното сътрудничество с Общоруската държавна библиотека за чуждестранна литература „М. И. Рудомино“.

ФСК подсилва креативността на славянските култури

По инициатива на Министерството на културата на Калужката област от Руската федерация, министърът Павел Суслов и д-р Андрея Рихтер, директорката на Форума на славянските култури, подписаха меморандум за сътрудничество. С него и двете институции се задължават да насърчават и подкрепят приятелските отношения, да изграждат сътрудничество и активно да подпомагат обмена на делегации, експерти, изложби и …

ФСК подсилва креативността на славянските култури Read More »

Scroll to Top