Sledi v zraku v Hermitagu

Sledi v zraku v Hermitagu

Forum slovanskih kultur je v Izobraževalnem centru za mlade muzeja Hermitage predstavil publikacijo Sledi v zraku, v kateri je obravnavano vzpostavljanje praks upora in sodelujočih skupnosti v umetnosti in kulturi. Na predstavitvi so sodelovali slovenski in ruski avtorji avtorji Marina Gržinić, Darja Zaviršek, Aleksandr Ivanov, Joana Monbaron in Aiman Eckford.

Predstavitev publikacije je v Sankt Peterburgu potekala v okviru 11. festivala Cyberfest, ki na različne načine spodbuja nastanek novih oblik umetnosti in visokotehnoloških interakcij ter vzpostavlja vezi med umetniki, kustosi, inženirji in programerji iz celega sveta.

“S to publikacijo vstopamo v polje dela Foruma slovanskih kultur, ki nam vsem omogoča razširitev naših horizontov kulture, umetnosti in družbe ter vprašanj dostojnega, svobodnega in enakovrednega življenja vseh. S tem skušamo konstruktivno prispevati k pogovorom o boljši prihodnosti za vse nas, pripadnike številnih slovanskih narodov, ki smo hkrati Evropejci v polnem pomenu te besede in državljani sveta,” je na predstavitvi povedala dr. Andreja Rihter, direktorica Foruma slovanskih kultur. Marina Gržinić ena od urednic in avtoric pa je dodala:”Osrednje izhodišče pričujoče publikacije je refleksija uporniških praks, ki vključujejo sodelujoče skupnosti v umetnosti in kulturi. V ta namen predlagamo obravnavo različnih zgodovin in izkušenj Evrope.”

Da je obravnavanje hendikepa in prepletanje njegovih študij s kulturo, umetnostjo in socialnim delom bistvenega pomena za čas v katerem živimo, je potrdi tudi Ilija Ermolaev, namestnik generalnega direktorja Hermitaga.

Publikacijo Sledi v zraku je izdal in založil Forum slovanskih kultur, v uvodu so glavne vsebinske smernice povzete v štirih jezikih (slovenskem, ruskem, srbskem in angleškem), strokovni prispevki pa so zapisani v angleškem jeziku.

Scroll to Top