Kulturne poti slovanskega sveta končno na evropskem zemljevidu

Kulturne poti slovanskega sveta končno na evropskem zemljevidu

Prva mednarodna konferenca Kulturne poti slovanskega sveta na zemljevidu Evrope je v Ljubljani potekala v organizaciji mednarodne ustanove Forum slovanskih kultur in Ministrstva za kulturo Ruske federacije ter ob podpori Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in Mestne občine Ljubljana, in sicer s ciljem predstaviti predloge za nove kultrurne poti v okviru programa Kulturne poti Sveta Evrope, s katerimi bi v slovanskih državah izpostavili kulturne in zgodovinske različnosti ter podobnosti ter jih predstavili Evropi in svetu. Konference so se udeležili predstavniki iz Belorusije, Hrvaške, Ruske federacije, Poljske, Črne gore, Slovaške, Slovenije, Makedonije in Srbije.

V okviru plenarnega dela konference je zbranim projekt Kulturnih poti Sveta Evrope predstavil Stefano Dominioni, izvršni sekretar razširjenega delnega sporazuma Kulturne poti Sveta Evrope, udeleženci pa so predstavili tri predloge za vzpostavitev mreže edinstvenih slovanskih poti, ki ne odražajo samo etnične, jezikovne in kulturne enotnosti, ampak tudi skupno duhovno razsežnost slovanskih držav.

Dr. Andreja Rihter, direktorica Foruma slovanskih kultur, je v sodelovanju s partnerji iz slovanskih držav predstavila pot »Poslušajte besedo«, pot literature, avtorjev, muzejev, mest, v katerih so literati živeli, ustvarjali in pustili pečat.

Ruski gostje so predstavili poti »Oltarji nedeljenega krščanstva« in »Kraljeva posestva Rusije in slovanskega sveta«. Romarska pot »Oltarji nedeljenega krščanstva« je usmerjena v povezovanje najpomembnejših katedral in samostanov Rusije, Hrvaške, Slovenije, Slovaške, Srbije in Češke, poimenovanih po svetnikih krščanske cerkve, ali tistih, v katerih so ohranjene relikvije teh svetnikov.

Kulturna pot »Kraljeva posestva Rusije in slovanskega sveta«, naj bi bila posvečena dinastiji Romanov, ki je več kot 300 let vladala Rusiji in v nacionalni zgodovini pustila globoko sled. Pot priča o tesnih vezeh dinastije Romanov in drugih dinastij slovanskega sveta, ki so močno vplivale na mednarodno politiko ter opredelile skupno vizijo in skupno podporo slovanskih narodov. Pot prav tako združuje številne palače, zgrajene v različnih arhitekturnih slogih, za različne namene, v različnih delih velikanskega imperija.

V prihodnje bodo zbrani nove vseslovanske kulturne poti predstavili na zasedanju upravnega odbora razširjenega delnega sporazuma Kulturne poti Sveta Evrope v Luksemburgu. Udeležba v programu bo omogočila promocijo vseslovanske dediščine na vseh največjih mednarodnih kulturnih in turističnih platformah: Svetovna turistična organizacija, Unesco, Urad Združenih narodov na Dunaju. V programu Kulturnih poti Sveta Evrope, ki združujejo evropske države in so namenjene kulturni dediščini, je danes 32 programov. Prednostni cilj programa je okrepitev partnerstva z Rusijo ter državami srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope.

Scroll to Top