Medzinárodné kultúrne fórum

Takmer od samého začiatku dostáva FSK osobitné pozvanie na účasť na každoročnom medzinárodnom kultúrnom fóre v Petrohrade. Hlavný program fóra je rozdelený do troch základných častí: program pre odborníkov, program pre verejnosť a festivalový program. Od roku 2014 je FSK so svojimi partnermi aktívne zapojené do programu kultúrneho fóra.

V roku 2019 získalo FSK status špeciálneho programového hosťa, čo sa v rámci fóra stalo vôbec prvýkrát. Cieľom osobitného postavenia určitej organizácie je dosiahnutie pestrejšieho a širšieho zastúpenia jednotlivých inštitúcií.


“Petrohradské medzinárodné kultúrne fórum predstavuje vrchol kultúrneho života v krajine. Je medzinárodným javiskom stretnutí, otvoreného dialógu a výmeny skúseností medzi odborníkmi z rôznych oblastí kultúry, štátnymi zamestnancami, politikmi a podnikateľmi z rôznych krajín.”

ORGANIZÁTORI

DOGAĐAJI

2019
Saint Petersburg/Rusija
VIII Saint Petersburg International Cultural Forum

As a special guest of the VIII International Cultural Forum in St. Petersburg, the Forum of Slavic Cultures with its delegation of 40 members from 11 Slavic countries organised 11 events. The FSK thus marked its 15th anniversary with a notable promotion of Slavic heritage.

At the opening ceremony of the Cultural Forum the attendants were addressed by Olga Golodets, Deputy Prime Minister of the Russian Federation, Vladimir Medinsky, Minister of Culture of the Russian Federation, deputies of China and Turkey’s ministries of culture and by Andreja Rihter, Director of the FSK.

Impressions

Publication

2018
Saint Petersburg/Russian Federation
VII Saint Petersburg International Cultural Forum

At the VI St. Petersburg International Cultural Forum the Forum of Slavic Cultures presented the making of the new culture route, while culture ministers from Slavic countries welcomed the Slavic Capital of Culture project.

2017
Saint Petersburg/Russian Federation
VI Saint Petersburg International Cultural Forum

At the VI St. Petersburg International Cultural Forum Andreja Rihter presented the formation of a new cultural route and spoke at the annual meeting of the Union of Russian Museums, where she presented an example of good practice – Živa, award for the best Slavic museum.

2016
Saint Petersburg/Russian Federation
V Saint Petersburg International Cultural Forum

At the VI St. Petersburg International Cultural Forum Andreja Rihter presented the formation of a new cultural route and spoke at the annual meeting of the Union of Russian Museums, where she presented an example of good practice – Živa, award for the best Slavic museum.

2015
Saint Petersburg/Russian Federation
IV Saint Petersburg International Cultural Forum

At the V St. Petersburg International Cultural Forum the FSK presented the main FSK activities. The main topics of the 2016 Forums summed up the Year of Russian Cinema, the 125th anniversary of Sergey Prokofiev, the 25th anniversary of the CIS.

DÁVAME DO POZORNOSTI

FSK zorganizovalo 11 podujatí

Fórum slovanských kultúr vo funkcii špeciálneho programového hosťa na VIII. Medzinárodnom kultúrnom fóre v Petrohrade zorganizovalo 11 podujatí, pričom v delegácii odborníkov bolo až 40 účastníkov z 11 slovanských krajín. Spôsob, akým sa FSK postaralo o propagáciu slovanského dedičstva a oslavu 15. výročia inštitúcie, zaznamenal veľkú odozvu.

Kultúrne fórum v Petrohrade – vrchol kultúrneho životaota

Kultúrne fórum každoročne priláka 40.000 účastníkov z takmer 100 krajín sveta a zároveň privíta viac ako 50 zahraničných delegácií.

FSK v roku 2019 špeciálnym hosťom Medzinárodného kultúrneho fóra v Petrohrade

Dr. Andreja Rihter, riaditeľka FSK, spolu s Allou Manilovou, námestníčkou ruského ministra kultúry, podpísali spoločné vyhlásenie o osobitnom postavení Fóra slovanských kultúr na VIII. Medzinárodnom kultúrnom fóre v Petrohrade.

NOVINKY

O MEDZINÁRODNOM KULTÚRNOM FÓRE V PETROHRADE

Petrohradské medzinárodné kultúrne fórum je považované za globálne kultúrne podujatie, ktoré každoročne priláka tisíce odborníkov z celého sveta: divadelné, operné a baletné hviezdy, vynikajúcich režisérov a hudobníkov, verejné osobnosti, vládnych činiteľov, podnikateľov a akademikov.

Program kultúrneho fóra sa zameriava na medzinárodnú spoluprácu, vzájomné obohacovanie kultúr a integráciu Ruska do globálneho kultúrneho priestoru. Fórum hľadá a identifikuje nové spôsoby, ako prekonať odlišné postoje, a objavuje tvorivý potenciál globálnej kultúrnej rozmanitosti. Spoločné úsilie, ktoré sa zrodí počas fóra, umožňuje posilniť medzinárodné kultúrne väzby a vzájomné obohacovanie kultúr.

Scroll to Top