Cesta spisovateliek

V záhrade vily Zlatica o šašoch a žalobabách

Vo Fóre slovanských kultúr pokračujú cyklom podujatí s názvom Živá vila. Na záhrade vily spolu so združením Cesta spisovateliek usporiadali úvodné podujatie 11. medzinárodného prekladateľského seminára slovinskej literatúry, ktoré organizovala Slovinská asociácia literárnych prekladateľov.

V záhrade vily Zlatica o šašoch a žalobabách Read More »

Členovia Cesty spisovateliek na zasadnutí v plnom počte

Členovia Združenia Cesta spisovateliek zo siedmich krajín sa na zasadnutí stretli v plnom počte. Zvolili orgány združenia, oboznámili sa s doteraz vykonanou prácou a základnými dokumentmi a prijali pracovný program na ďalšie trojročné obdobie. Prvou úlohou je pripraviť a podať žiadosť o certifikát kultúrnej trasy Rady Európy.

Členovia Cesty spisovateliek na zasadnutí v plnom počte Read More »

Festival Fabula s Anou Marwan v záhrade Vily Zlatica

V rámci tohtoročného festivalu Fabula sa v záhrade Vily Zlatica uskutočnilo prvé verejné podujatie, literárny večer s Anou Marwan. Týmto podujatím sa Fórum slovanských kultúr, ktoré sídli vo Vile Zlatica, so svojou záhradou pridalo k mnohých ľubľanským lokalitám, kde boli organizované podujatia v exteriéri.

Festival Fabula s Anou Marwan v záhrade Vily Zlatica Read More »

Cesta spisovateliek je aj formálne založená

Združenie Cesta spisovateliek, ktoré bude zodpovedné za rovnomenný projekt európskej kultúrnej cesty, bolo už aj formálne založené a zaregistrované v súlade s predpismi. Partneri projektu sa aktívne zapájajú do prípravy a realizácie aktivít, vrátane Biljany Dojčinović zo Srbska, ktorá je aj členkou vedeckej rady Women Writers Route (WWR).

Cesta spisovateliek je aj formálne založená Read More »

Návrat hore