Výzva na predkladanie prihlášok na Cenu ŽIVA 2022 je zahájená!

Pozývame vás, aby ste sa prihlásili do súťaže o cenu Živa 2022 – cenu za najlepšie slovanské múzeum a cenu za najlepšiu kultúrnu a prírodnú pamiatku v slovanských krajinách. Prihlášky môžete podávať do 28. februára 2022.