Živa

Celem nagrody Živa dla najlepszego słowiańskiego muzeum i najlepszego słowiańskiego pomniku kultury i przyrody jest rozpoznanie, nagrodzenie i promocja eksperymentów, projektów i praktyk w sektorze muzealnym w szczególnych kulturowych i geograficznych ramach europejskich narodów słowiańskich. Poza tym nagroda sprzyja promowaniu osobliwości i szczególnych wartości świata słowiańskiego wraz z jego historią, tradycjami i dziedzictwem oraz wspólnymi, czasem również sprzecznymi, korzeniami i problemami.

Živa żyje dzięki:
“To nagroda, która umożliwia jednocześnie zbieranie ciekawych doświadczeń i ich wymianę na poziomie międzynarodowym. Zachęcając muzea do konkurencji, zapewnia, że coraz większa liczba muzeów będzie wyróżniała się jakością, co jest lepsze, niż bycie najlepszym. Takie podejście opiera się na przekonaniu, że wymiana wiedzy i doświadczenia jest niezbędna do wzmocnienia wpływu muzeów w naszym społeczeństwie.”
Živa Award - logo
Odtwórz wideo

CYKL ROCZNY

Liczba słowiańskich muzeów oraz pomników kultury i przyrody, które zwiększają swój wpływ na społeczeństwo w skali lokalnej i krajowej, z każdym dniem rośnie i jest oszałamiająca. Już samo to jest godne podziwu, ale doświadczeniami należy się dzielić, żeby inni też mogli samodzielnie doświadczać i poznawać. Nagroda Živa – wszystkie muzea, które o nie walczą – jest ważnym punktem wyjścia dla interesariuszy FSK, naszych pracowników i publiczności.
Nagroda działa jak platforma do wymiany i promocji zarówno w krajach słowiańskich, jak i w szerszej grupie krajów europejskich. Obie nagrody (nagroda Živa dla najlepszego słowiańskiego muzeum i Živa dla najlepszego słowiańskiego pomniku kultury i przyrody) mają na celu promowanie, ochronę, edukację i udostępnianie informacji o zbiorach muzealnych, pomnikach przyrody i kultury oraz ich różnorodności, znaczeniu i roli społecznej, podkreślając ich twórczą i postępową prezentację, otwartość i dostęp dla publiczności, ich wpływ na społeczeństwo oraz ich wkład w rozwój muzealnych zasad i idei.

  • Nagroda Živa zaprasza do udziału kandydatów z następujących krajów: Białorusi, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Czech, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Polski, Serbii, Słowacji, Słowenii i Ukrainy.
  • Rejestracja jest bezpłatna.
  • Uczestniczyć mogą muzea różnego rodzaju: historyczne, przyrodnicze, techniczne, przemysłowe lub ośrodki naukowe, etnologiczne, muzea architektury, literatury, muzyki, sztuki i inne. Muzea mogą mieć charakter lokalny, regionalny, krajowy lub federalny. Do udziału zaproszone są także muzea prywatne.
  • Przyjmujemy również zgłoszenia od różnego rodzaju pomników kultury i przyrody: zabytkowych budynków i budowli, pomników, dzieł architektonicznych, znalezisk archeologicznych, rezerwatów kulturowych i przyrodniczych, odnowionych lub zrekonstruowanych budynków i terenów przemysłowych, które nabyły nowe treści muzealne i kulturalne, wytworów ludzi i przyrody, takich jak ogrody i parki – miejsc dziedzictwa kulturowego, które mają wyjątkową wartość z historycznego, artystycznego, naukowego, etnologicznego lub antropologicznego punktu widzenia
  • Wymiana pomysłów i wyników pracy z kolegami z innych krajów.
  • Dostęp do platformy, na której będzie możliwość wymiany zdań podczas ceremonii wręczenia nagród.
  • Całoroczna promocja w katalogu Živa, na stronie internetowej, poprzez wideoprezentację oraz w innych środkach komunikacji FSK.
  • Większa rozpoznawalność między instytucjami europejskimi.
  • Usługi z zakresu public relations dla wszystkich zainteresowanych.

Proces selekcji rozpoczyna się jesienią wraz z opublikowaniem międzynarodowego przetargu i zapoznaniem się z nim ogółu społeczeństwa. Zgłoszenia i promocja trwa do końca roku przy pomocy międzynarodowego jury. Pierwsza połowa roku poświęcona jest ocenie wniosków i podejmowaniu decyzji o przyznaniu nagrody. Po złożeniu kompletnych zgłoszeń sędziowie odwiedzają muzea uczestniczące w konkursie. W maju lub na początku czerwca jurorzy spotykają się, przeglądają raporty, wymieniają się opiniami i decydują o przyznaniu nagród i specjalnych wyróżnień. Latem organizowana jest ceremonia wręczenia nagród, która ostatecznie przekształciła się w spotkanie naukowe będące okazją do wymiany doświadczeń.

Ceremonia wręczenia nagród odbywa się we wrześniu. W ciągu sześciu lat swojego istnienia przekształciła się ona w trzydniowe spotkanie ekspertów z różnych dziedzin, które często stanowią uzupełnienie wiedzy z zakresu muzealnictwa. Cechą szczególną spotkania, która stała się powszechną praktyką, jest prezentacja poprzedniego laureata nagrody i jego doświadczeń z minionego roku. Cykl przyznawania nagrody Živa jest zawsze taki sam, ale co roku zmienia się lokalizacja jej ceremonii. To świetna okazja do tego, aby jeszcze lepiej poznać różnorodne środowiska, z którymi się współpracuje.

SĘDZIOWIE

Członkowie Forum Kultur Słowiańskich powołują sędziów z każdego kraju. Zaangażowana jest również Europejska Akademia Muzeów, która zapewnia trzech lub czterech sędziów ze swojego grona ekspertów. Zespół sędziowski składa się z 13 do 14 członków. Członkowie jury pochodzą z różnych środowisk, są dyrektorami muzeów, konsultantami ds. zarządzania kulturą, kuratorami, pracownikami muzeów zajmującymi się public relations oraz ekspertami od marketingu.

Ekaterina Djoumalieva, PhD/Bulgaria
Director of Cultural Heritage, Museums and Visual Arts Directorate at the Ministry of Culture of Bulgaria

Pavel Douša, PhD/Czech Republic
Director of Kačina Chateau – Museum of Czech Rural Life, Deputy Director General of the National Agriculture Museum

Dirk Houtgraaf/Netherlands
Strategic Marketing Consultant, member of European Museum Academy Foundation Board

Neda Knežević, MA/Serbia
Director of the Museum of Yugoslavia

Lidija Nikočević, PhD/Croatia
Senior curator of the Etnographic Museum of Istria

Gordan Nikolov, MA/North Macedonia
Curator advisor – Head of collection at the National Museum of the Republic of North Macedonia

branislav-panis

Branislav Panis/Slovakia
Director General of the Slovak National Museum

Dobrila Vlahović, MSc./Montenegro
Deputy Minister – Director General of Directorate for Cultural Heritage at Ministry of Culture and Media of Montenegro

Andreja Rihter, PhD/Slovenia
Director of the Forum of Slavic Cultures

Elia Vlachou/Greece
Museum and Cultural Management Consultant, Museum Expert of the European Museum Academy

Sarita Vujković, PhD/Bosnia and Herzegovina
Director of the Museum of Contemporary Art of the Republic of Srpska

Nina Zdravič Polič, MA/Slovenia

Olha Honchar/Ukraine
D
irector of the Memorial Museum of Totalitarian Regimes “Territories of Terror”

 

Ekaterina Djoumalieva, PhD/Bulgaria
Director of Cultural Heritage, Museums and Visual Arts Directorate at the Ministry of Culture of Bulgaria

Pavel Douša, PhD/Czech Republic
Director of Kačina Chateau – Museum of Czech Rural Life, Deputy Director General of the National Agriculture Museum

Dirk Houtgraaf/Netherlands
Strategic Marketing Consultant, member of European Museum Academy Foundation Board

Neda Knežević, MA/Serbia
Director of the Museum of Yugoslavia

Lidija Nikočević, PhD/Croatia
Senior curator of the Etnographic Museum of Istria

Gordan Nikolov, MA/North Macedonia
Curator advisor – Head of collection at the National Museum of the Republic of North Macedonia

branislav-panis

Branislav Panis/Slovakia
Director General of the Slovak National Museum

Dobrila Vlahović, MSc./Montenegro
Deputy Minister – Director General of Directorate for Cultural Heritage at Ministry of Culture and Media of Montenegro

Andreja Rihter, PhD/Slovenia
Director of the Forum of Slavic Cultures

Elia Vlachou/Greece
Museum and Cultural Management Consultant, Museum Expert of the European Museum Academy

Sarita Vujković, PhD/Bosnia and Herzegovina
Director of the Museum of Contemporary Art of the Republic of Srpska

Nina Zdravič Polič, MA/Slovenia

Olha Honchar/Ukraine
D
irector of the Memorial Museum of Totalitarian Regimes “Territories of Terror”

 

Ekaterina Djoumalieva, PhD/Bulgaria
Director of Cultural Heritage, Museums and Visual Arts Directorate at the Ministry of Culture of Bulgaria

Pavel Douša, PhD/Czech Republic
Director of Kačina Chateau – Museum of Czech Rural Life, Deputy Director General of the National Agriculture Museum

Dirk Houtgraaf/Netherlands
Strategic Marketing Consultant, member of European Museum Academy Foundation Board

Neda Knežević, MA/Serbia
Director of the Museum of Yugoslavia

Lidija Nikočević, PhD/Croatia
Senior curator of the Etnographic Museum of Istria

Gordan Nikolov, MA/North Macedonia
Curator advisor – Head of collection at the National Museum of the Republic of North Macedonia

branislav-panis

Branislav Panis/Slovakia
Director General of the Slovak National Museum

Dobrila Vlahović, MSc./Montenegro
Deputy Minister – Director General of Directorate for Cultural Heritage at Ministry of Culture and Media of Montenegro

Andreja Rihter, PhD/Slovenia
Director of the Forum of Slavic Cultures

Youlya Vronskaya/Russian Federation
Art Director of the Peredelkino Writers’ and Artists’ Residency

Elia Vlachou/Greece
Museum and Cultural Management Consultant, Museum Expert of the European Museum Academy

Sarita Vujković, PhD/Bosnia and Herzegovina
Director of the Museum of Contemporary Art of the Republic of Srpska

Nina Zdravič Polič, MA/Slovenia

Galina Alekseeva, PhD/Russian Federation
Academic Director of the State Museum-Estate of Leo Tolstoy at Yasnaya Polyana

Henrik Zipsane / Denmark
Director of the European Museum Academy

Jurorzy w drodze

Członkowie jury osobiście odwiedzają wszystkie kandydujące muzea, co jest rzadką i godną uwagi praktyką, która dostarcza niesamowitych wrażeń nie tylko muzeom, ale także samym jurorom przyznającym nagrodę Živa.

Charakter indywidualnego doświadczenia, którego wartość jest trudna do przecenienia, uzupełnia ocenę eksperta, oferując nowe spojrzenie na unikalne i twórcze wykorzystanie pokazów w połączeniu z nowatorskimi metodami ich interpretacji.

Jury Impressions

STATUETKA ŽIVA

Wyjątkowe dzieło sztuki, statuetka Živa została stworzona przez Ljubicę Ratkajec Kočicę, słoweńską artystkę i projektantę szkła i ceramiki z miasta Rogaška Slatina. Jej prace zdobyły uznanie zarówno na wystawach indywidualnych, jak i zbiorowych, a ich autorka była wielokrotnie nagradzana nie tylko u siebie na ojczyźnie, w Słowenii, ale także za granicą.

Styl artystki wyróżnia się innowacyjnością i wyjątkową wrażliwością, które podkreślają żywe szczegóły kompozycji jej dzieł. Znaczna część twórczości artystki poświęcona jest kobiecym postaciom, co wyraża się w stylizacji głowy i prostocie sylwetki rzeźb, przemyślanym dopełnieniem poszczególnych symboli i artystycznych detali.

Niezwykła wrażliwość w połączeniu z poczuciem stylu pozwala Ljubicy Ratkajec Kočicy  tworzyć ceramiczne rzeźby o wyjątkowej mocy artystycznej, w których solidna struktura ceramicznej formy połączona jest z precyzyjną obróbką graficzną jej powierzchni. Każde z unikalnych arcydzieł artystki opowiada własną, niepowtarzalną historię i staje się źródłem głębokich doznań estetycznych.

ZWYCIĘZCZY & LAUREACI NAGRÓD SPECJALNYCH

ŽIVA ZWYCIĘZCZY

NAJLEPSZE SŁOWIAŃSKIE MUZEUM

Wszystkie dotychczasowe najlepsze słowiańskie muzea
Więcej

NAJLEPSZY SŁOWIAŃSKI POMNIKU KULTURY I PRZYRODY

Wszystkie dotychczasowe najlepsze słowiańskie pomniku kultury i przyrody
Więcej

LAUREACI NAGRÓD SPECJALNYCH

KANDYDACI DO NAGRODY ŽIVA

PUBLIKACJE ŽIVA

2020

2022

2019

2018

2017

2016

2015

2014

CEREMONII WRĘCZENIA NAGRÓD & KONFERENCJE

Location: Bar/Montenegro
Hosts: Ministry of Culture of Montenegro, Cultural Centre Bar, Municipality of Bar

Partners

Award Recipients

Programme

Video

Location: Prague/Czech Republic
Hosts: National Technical Museum, National Museum of Agriculture

Partners

Award Recipients

Programme

Video

Location: Bled/Slovenia
Host: Bled Municipality

Partners

Award Recipients

Programme

Video

Location: Zadar/Croatia
Host: Museum of Ancient Glass in Zadar

Partners

Award Recipients

Programme

Video

Location: St. Petersburg/Russian Federation
Host: Ministry of Culture of the Russian Federation

Partners

Award Recipients

Video

Location: Skopje/North Macedonia
Host: Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia

Partners

Award Recipients

Video

W CENTRUM UWAGI

Rodzina Živa

W ciągu siedmiu lat nagroda Živa zjednoczyła 139 muzeów z 13 krajów słowiańskich.

Gospodarze ceremonii wręczenia nagród i konferencji Živa

Ceremonie wręczenia nagród i konferencje Živa odbyły się już w: Skopje / Macedonia Północna, Sankt Petersburg / Rosja, Zadar / Chorwacja, Bled / Słowenia, Praga / Czechy i Bar / Czarnogóra.

Živa po Živi(e)

Wydarzenie Živa po Živi(e) było częścią specjalnego programu przygotowanego przez FSK dla VIII Międzynarodowego Forum Kultury w St. Petersburgu. W ramach wydarzenia organizowanego przez FSK wspólnie z Państwowym Muzeum Historii Politycznej Rosji głównym laureatom nagrody Živa’2019 wręczono nagrody dla najlepszego muzeum słowiańskiego oraz najlepszego pomniku kultury i przyrodny z krajów słowiańskich.

Wiadomośći

POCZĄTKI

Słowiańska bogini Živa (także Żiwia, Siva, Sieba czy Razivia) uosabia życie, wiekuistość, młodość, piękno, dobroć, witalność i płodność – cechy charakterystyczne również dla dziedzictwa słowiańskiego.

Nagroda Živa powstała w 2012 roku z inicjatywy grupy projektowej ekspertów z krajów zjednoczonych przez Forum Kultur Słowiańskich.  

Scroll to Top