Sukces Forum Kultur Słowiańskich na festiwalu Intermuseum w Moskwie

Na oficjalnym otwarciu 20. festiwalu Intermuseum, na którym wystąpiło aż 400 muzeów, w większości rosyjskich, wraz z Olgą Gołodiec, wicepremier Rosji, Władimirem Miedinskim, ministrem kultury Rosji, Mikhailem Pjotrovskim, dyrektorem Ermitażu i prezesem Związku Muzeów Rosyjskich, zebranych powitała również dr Andreja Rihter, dyrektor Forum Kultur Słowiańskich. Podkreśliła między innymi znaczenie podobnych wydarzeń, zarówno dla ekspertów, jak i dla szerszej publiczności, ponieważ jednym z ich głównych celów jest uświadamianie znaczenia dziedzictwa kulturowego oraz jego promocji. Jak mówi rosyjski minister kultury, Miedinski, aspiracją festiwalu Intermuseum jest stać się wiodącym tego rodzaju wydarzeniem na świecie.
FSK na stoisku wystawowym Živa (nagroda dla najlepszego muzeum krajów słowiańskich) zaprezentowało się wraz z 15 muzeami z sześciu krajów słowiańskich, również laureatami specjalnych wyróżnień. Ze Słowenii na stoisku przedstawione były: Muzeum i Galerie Miasta Lublana, Słoweńskie Muzeum Etnograficzne oraz najlepsze muzeum słowiańskie z 2017 roku, Słoweńskie Muzeum Górskie.
Dr Andreja Rihter wystąpiła również jako prelegentka oraz uczestniczyła w różnych spotkaniach ekspertów, między innymi z Blažem Peršinem, dyrektorem Muzeum i Galerii Miasta Lublana w dyskusji na temat muzeów miejskich oraz z Jernejem Hudolinem, dyrektorem Instytutu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Słowenii i Martiną Lesar Kikelj, prezesem Stowarzyszenia Restauratorów Słowenii, w debacie na temat współpracy między restauratorami a muzealnikami i ekspertami.
Jubileuszowy, 20. festiwal Intermuseum odbywał się w Moskwie w dniach od 31 maja do 3 czerwca i odwiedziło go prawie 48 tysięcy osób.

Scroll to Top