Рута на писателките

Програмскиот и научниот одбор на Културните рути на писателите планираат нови активности

Дури и со новата ситуација, активностите во рамките на новите културни рути посветени на писателките не згаснаа. Програмските и научните одбори се сретнаа онлајн.

„Културните рути на европските писателки од почетокот на 20-тиот век“ на меѓународна конференција

Меѓународната конференција посветена на опфаќањето на различните аспекти на културните рути на писателките, организирана од Форумот на словенските култури (ФСК) заедно со партнерите, беше организирана од московската библиотека за странска литература М. И. Рудомино, Институтот за преведување и Словенскиот институт при Руската академија на науките.

Онлајн обука за Културните рути на писателките

Во Форумот на словенските култури, во рамките на подготовките за официјалното сертифицирање на новата Европска културна рута на писателките, беше одржана онлајн обука организирана од страна на Европскиот институт за културни рути.

Чекор напред на Културните рути на писателките

ФСК ја започна годината со интензивни подготовки за започнувањето на новиот проект Културни рути – Културни рути на писателките. На работниот состанок кој се одржа во просториите на фондацијата присуствуваше претседателката на Програмскиот одбор, Анкица Пучариќ.

Прв состанок на Програмскиот совет за културни рути на писателките

На првата седница се сретна програмскиот совет за нови културни рути – Културни рути на писателките. Членовите на програмскиот совет од пет земји – Хрватска, Полска, Русија, Словенија и Србија – дискутираа во Белград за локалните заедници и институции кои би биле вклучени или заинтересирани за таков проект.

За културните рути на писателките на академијата на Европскиот институт за културни рути

Форумот на словенски култури по втор пат учествуваше во “академијата” на Европскиот институт за културни рути во Советот на Европа. Го претставивме проектот “Културни рути на писателките”, со кој сакаме да дадеме значење и да ги оживееме извонредните книжевни и животни приказни на писателките кои ја обележаа борбата за човековите права и женските права во почетокот на 20-тиот век.

За културната рута на писателките на 13-тото Меѓународно летно училиште за музеологија

Под покровителство на Форумот на словенските култури, Факултетот за хуманистички студии на Универзитетот на Приморска, ICOM Словенија и Центарот за креативност на Музејот за архитектура и дизајн, се одржа 13-тото Меѓународно летно училиште за музеологија. Во рамките на ова летно училиште, ФСК ја претстави новата културна рута.

Космополитските интелектуалки фокус на новите културни рути

Меѓународната фондација Форум на словенските култури во рамките на проектот Нови културни рути на Советот на Европа ја организираше меѓународната конференција за писателките од почетокот на 20-ти век. На истата присуствуваа 9 научници и експерти од 7 земји.

ФСК за новата европска културна рута во Белград

Форумот на словенските култури интензивно ја подготвува новата европска културна рута на Женските писателки од почетокот на 20-тиот век. Истата беше презентирана на конференцијата за културното и духовното единство на словенските народи во Белград. Тие, исто така, се сретнаа со српски експерти од институциите кои ќе бидат партнери на оваа европска културна рута. На ФСК, …

ФСК за новата европска културна рута во Белград Read More »

На пат кон нови културни рути на академијата за обука на Културните рути на Советот на Европа

На покана на Европскиот институт за културни рути на Советот на Европа, претставниците на Форумот на словенските култури присуствуваа на специјална професионална обука.

Scroll to Top