Меѓународен културен форум

Уште на самиот почеток, ФСК доби специјална покана за учество на годишниот меѓународен културен форум во Санкт Петербург. Главната програма на форумот е поделена на три дела: програма за експерти, програма за јавноста и фестивалска програма. Од 2014 година, ФСК активно учествува во програмата на форумот заедно со своите партнери.

Во 2019 година, ФСК доби статус на специјален гостин на програмата, нешто што се случи за прв пат во историјата на форумот. Целта на давањето на специјален статус на една организација е да се постигне пожива и поширока застапеност на одделни институции.


“Меѓународниот културен форум во Санкт Петербург претставува кулминација на културниот живот во земјата. Претставува меѓународен простор за среќавања, отворен дијалог и размена на искуства помеѓу професионалци од различни области на културата, државни службеници, како и политичари и бизнисмени од различни земји”

ОРГАНИЗАТОРИ

DOGAĐAJI

2019
Saint Petersburg/Rusija
VIII Saint Petersburg International Cultural Forum

As a special guest of the VIII International Cultural Forum in St. Petersburg, the Forum of Slavic Cultures with its delegation of 40 members from 11 Slavic countries organised 11 events. The FSK thus marked its 15th anniversary with a notable promotion of Slavic heritage.

At the opening ceremony of the Cultural Forum the attendants were addressed by Olga Golodets, Deputy Prime Minister of the Russian Federation, Vladimir Medinsky, Minister of Culture of the Russian Federation, deputies of China and Turkey’s ministries of culture and by Andreja Rihter, Director of the FSK.

Impressions

Publication

2018
Saint Petersburg/Russian Federation
VII Saint Petersburg International Cultural Forum

At the VI St. Petersburg International Cultural Forum the Forum of Slavic Cultures presented the making of the new culture route, while culture ministers from Slavic countries welcomed the Slavic Capital of Culture project.

2017
Saint Petersburg/Russian Federation
VI Saint Petersburg International Cultural Forum

At the VI St. Petersburg International Cultural Forum Andreja Rihter presented the formation of a new cultural route and spoke at the annual meeting of the Union of Russian Museums, where she presented an example of good practice – Živa, award for the best Slavic museum.

2016
Saint Petersburg/Russian Federation
V Saint Petersburg International Cultural Forum

At the VI St. Petersburg International Cultural Forum Andreja Rihter presented the formation of a new cultural route and spoke at the annual meeting of the Union of Russian Museums, where she presented an example of good practice – Živa, award for the best Slavic museum.

2015
Saint Petersburg/Russian Federation
IV Saint Petersburg International Cultural Forum

At the V St. Petersburg International Cultural Forum the FSK presented the main FSK activities. The main topics of the 2016 Forums summed up the Year of Russian Cinema, the 125th anniversary of Sergey Prokofiev, the 25th anniversary of the CIS.

ИЗДВОЈУВАМЕ

ФСК организираше 11 настани

Форумот на словенските култури, како гостин на специјалната програма на VIII-иот Меѓународен културен форум во Санкт Петербург подготви 11 настани, а делегацијата на експерти од 11 словенски земји броеше 40 лица. ФСК се погрижи за звучно промовирање на словенското наследство за време на прославата на 15-годишнината од основањето на институцијата.

Културен форум во Санкт Петербург – кулминација на културниот живот

Културниот форум привлекува 40.000 учесници од скоро 100 земји секоја година и е домаќин на повеќе од 50 странски делегации.

ФСК во 2019 година како специјален гостин на Меѓународен културен форум во Санкт Петербург

Д-р Андреја Рихтер, директорката на ФСК, потпиша заедничка изјава со Ала Манилова, руски заменик-министер за култура, за специјалниот статус на Форумот на словенските култури на VIII-иот Меѓународен културен форум во Санкт Петербург.

Новости

ФСК како специјален гостин на Меѓународниот културен форум во Санкт Петербург

Др. Андреја Рихтер и Ала Манилова, заменик-министер за култура на Руската Федерација, потпишаа заедничка изјава за специјалниот статус на Форумот на словенските култури на VIII Меѓународен културен форум во Санкт Петербург.

Проекти »

ФСК и оваа година на Меѓународниот културен форум во Санкт Петербург

Форумот на словенските култури, во рамките на VII. Меѓународен културен форум во Санкт Петербург го претстави основањето на новите културни рути. Присутните министри за култура од словенските земји го пофалија проектот Словенска престолнина на културата.

Проекти »

ABOUT SPb INTERNATIONAL CULTURAL FORUM

The Saint Petersburg International Cultural Forum has been rightfully recognized as a global cultural event that annually attracts thousands of experts in field of culture from all across the world: stars of theatre, opera and ballet, outstanding directors and musicians, public figures, government officials and representatives of business and academic communities.

The Forum’s activities are focused on international cooperation, mutual enrichment of cultures and integration of Russia into the global cultural space. The Forum is looking and finding new ways to overcome discrepancies and reveal the creative potential of the world’s cultural variety. Consolidation of creative efforts that takes places during the Forum enables reinforcement of international cultural ties and mutual enrichment of cultures.

Scroll to Top