Vijesti

Arhiv

Zeleno svjetlo za novi projekt „Slavenski gajevi“

U okviru novog projekta „Slavenski gajevi“ i s njim povezanim aktivnostima, pruža se mogućnost konstruktivne suradnje lokalnih zajednica, civilnog društva, državnih institucija i FSK-a. Na uvodnom sastanku projektnih partnera, načelnici pomurskih općina i njihovi predstavnici upoznali su se s projektom i dali zeleno svjetlo za njegovo pokretanje.

Više »

Korak naprijed na Ruti spisateljica

FSK je godinu započeo intenzivnim pripremama na pokretanje nove kulturne rute – Rute spisateljica. U radnom sastanku na sjedištu zaklade sudjelovala je i predsjednica Programskog vijeća, Ankica Puškarić.

Više »

FSK će i dalje biti partner St. Peterburga, potpisana 4 nova memoranduma o suradnji

Forum slavenskih kultura će i ubuduće nastaviti suradnju sa Sankt Peterburgom. Na temelju već potpisanih memoranduma očekuje se i partnerstvo s Ministarstvom kulture, turizma i arhiva ruske republike Komi, Ruskom državnom knjižnicom i ruskim Savezom glazbenih muzeja. Intenzivirat će se i dosadašnja suradnja sa Sveruskom državnom knjižnicom strane književnosti Rudomino.

Više »

Slavenski đardin u Puli nije čudo za tri dana

Forum slavenskih kultura, u suradnji sa sajmom knjiga Sa(n)jam knjige u Istri, pokrenuo je novi program pod nazivom Slavenski đardin. U njegovim su okvirima na jubilarnom 25. sajmu u Puli sudjelovali ruski autori, a na prestižnoj lokaciji predstavljena je i zbirka 100 slavenskih romana.

Više »

Vaša baština je naša baština

U okviru VIII. Međunarodnog kulturnog foruma u Sankt Peterburgu, FSK je uručio skulpture Živa najboljem slavenskom muzeju za 2019. godinu i najboljem prirodnom i kulturnom spomeniku u slavenskom svijetu. Na posebnom okruglom stolu predstavnici ruskih i slavenskih muzeja govorili su o važnosti slavenske baštine u globalnom kontekstu.

Više »
Scroll to Top