Следи във въздуха в Ермитажа

Представянето на сборника се състоя в Санкт Петербург на 11-ия фестивал „Cyberfest“, който насърчава възникването на нови форми на изкуство и взаимодействието с високите технологии, а също така и осъществява връзка между хора на изкуството, куратори, инженери и програмисти от цял свят.
„С този сборник навлизаме в полето на работа на Форума на славянските култури, което ни позволява да разширим кръгозорите на нашата култура, изкуство и общество, както и на въпросите за достойния, свободния и равноправен живот на всички. Това е нашият опит да дадем конструктивен принос към дискусията за по-добро бъдеще на всички нас – представителите на многобройните славянски народи, а същевременно и европейци в пълния смисъл на тази дума, както и граждани на света“, каза на представянето директорът на Форума на славянските култури, д-р Андрея Рихер. Марина Гържинич, един от редакторите и авторите добави: „Централно място в сборника заема рефлексията на протестните практики, които включват съдействащите общности в изкуството и културата. За тази цел предлагаме разглеждането на различните истории и опити на Европа.“
Иля Ермолаев, заместник генерален директор на Ермитажа, също потвърди, че разглеждането на недъзите и преплитането на техните изследвания с културата, изкуството и социалните дейности е от съществено значение за времето, в което живеем.
Сборникът Следи във въздуха беше издаден от Форума на славянските култури като основните му съдържателни насоки са резюмирани в увода на четири езика (словенски, руски, сръбски и английски), а научните трудове са на английски език.

Scroll to Top