Пиранова

В рамките на „Piranova“ се осъществяват следните дейности – вестители на разнообразния съвременен свят и защитници на световното наследство.
“В „Piranova“ полагаме грижи за нуждите на широката общественост: научни работници, куратори, студенти, учители, мениджъри и други специалисти в областта на материалното и нематериалното културно наследство, както и на културните политики.”“

ПАРТНЬОРИ

МЕЖДУНАРОДНИ КОЛОКВИУМИ

Цели

  • да се създаде пространство за насърчаване на творчеството, за разширяване на знанието за възможностите, предоставени от новите технологии, както и тяхната употреба в сферата на културното наследство,
  • да се слушаме и да се чуваме едни други,
  • да споделяме опит, знания и чувства,
  • да се отвори пространство за потока от информация и практики,
  • да се изградят нови мостове, партньорства и да се осигури присъствие на международната сцена.

Мрежа

Колоквиумът се състои от лекции и практическа част, която се основава на диалога и опита на хора от различни сфери на работа, които изпълняват важна роля в сферата на културното наследство. С участници и специалисти от цял свят, както и с богати в съдържателно отношение събития, излети и подобно, колоквиумът предлага много възможности за създаване на мрежа, общуване и на нови връзки.

International Colloquium Piranova #5

11 May 2021
Triumph of Digital?

Call for online presentations

International Colloquium Piranova #6
Sound Waves

E-magazin | Programme
6 – 8 October 2021
Institute for Archeology and Heritage, Faculty of Humanities, University of Primorska, Piran/Slovenia

Lecturers talked about the meaning of sound, its influence on the perception of the world, soundscapes in museums and museum displays, and use of new technologies in cultural heritage presentations. They also presented various good practices. At the workshop led by Italian composer and musician Claudia Ferretti the participants created and narrated their own sound stories.

Sound postcards

International Colloquium Piranova #5

E-magazine

Triumph of Digital?
In their lectures, experts from seven countries participating in the international colloquium Piranova entitled “Triumph of the Digital?” gave concrete examples of their experience with the digital shift in the recent period. Two online workshops also took place in the framework of the colloquium.

Programme

Video

International Colloquium Piranova #4

E-magazine

The event featured lectures and presentation of the book Developing exhibitions as well as two workshops. The common thread revolved around the approaches to building both permanent and periodic exhibitions in museums, and their different aspects: internal and external human resources, content development in the context of space, digital production, purpose, financial resources and more).

Programme

Video

International Colloquium Piranova #4

25 February 2021 / ONLINE
International Colloquium Piranova #4
Exihibition Challenges
Draft Programme

International Colloquium Piranova #3

Polyphony of Museums
E-magazine

The colloquium was conceived around two central topics. The aim was to learn more about the captivating, attractive and creative exhibitions in the first section and move on to find out more about the activities through which museums engage and develop their audiences.

Programme

Video

International Collqouium Piranova #2

Sounds of Museums
E-magazine

The colloquium, which offered online discussions as well as lectures, highlighted the following topics: museums during lockdown, team management and teamwork, exhibitions, objects, activities and events, and museum visitors and public.

Programme

Video

International Colloquium Piranova #1

Sounds and Music
Piran City Gallery, Piran/Slovenia

The colloquium was intended for museum professionals to discuss and exchange experiences on the use of sounds and music in museum work. The guest lecturers established a vivid interaction with the participants and shared the knowledge concerning the use of sounds and music in museum exhibitions, promotional activities and other forms of communication with museum visitors and various publics.

Programme

Video

Представяне на лекциите

АКЦЕНТИРАМЕ

Колоквиумът „Piranova“ се премества онлайн

Поради пандемията и невъзможността за преминаване на граници, колоквиумите „Piranova“ се преместиха онлайн. Цялата последна информация може да бъде намерена на този уебсайт.

Общуване по
време на „Piranova“

В допълнение към официалната програма колоквиумът „Piranova“ предлага редица възможности за общуване на неформални събития. Същевременно участниците опознават богатото културно наследство, включително и гастрономията.

„Piranova“ носи името на Пиран

Вдъхновението за името „Piranova“ идва от названието на историческия град Пиран в Словения, един от бисерите на Адриатика и показен пример за опазването на хилядолетен град, възникнал на кръстопътя на различни култури, по-точно между Западна и Източна Европа.

ОНЛАЙН БИБЛИОТЕКА

МЕЖДУНАРОДНАТА ЛЯТНА ШКОЛА ПО МУЗЕОЛОГИЯ

за студенти, куратори и други музейни специалисти се провежда всяка година в очарователния и романтичен град Копер / Словения.

Следващата 14-та международна школа  по музеология ще се проведе от 23 до 27 май 2022 г.

2019

13th International Summer School of Museology
More

2018

12th International Summer School of Museology
More

2017

12th International Summer School of Museology
More

2016

10th International Summer School of Museology
More

Новини

Международен колоквиум „Piranova“ за пети пореден път

В сътрудничество с Европейската музейна академия Форумът на славянските култури организира петия международен колоквиум в рамките на „Piranova“ – Международният център за изследване на културното наследство. Експерти от седем страни обсъдиха триумфа на цифровите технологии. В рамките на колоквиума бяха проведени също така и два онлайн семинара. Десетима експерти от седем различни страни взеха участие

Повече »

За полифоничността на музеите по време на колоквиума „Piranova“

ФСК организира третия колоквиум в рамките на планираните и съобразените с обстоятелствата дейности в рамките на Международния център за изследване на културното наследство „Piranova“. Колоквиумът под наслов „Полифоничността на музеите“ събра над 50 участници от 12 различни страни.

Повече »

За Маршрута на писателките на 13-та международна лятна школа по музеология

Под егидата на Форума на славянските култури, Факултета по хуманитарни науки към Приморския университет, ICOM Словения и Центъра за творчество на Музея за архитектура и дизайн, се проведе 13-та вече Международна лятна школа по музеология. В рамките на международната лятна школа по музеология ФСК представи новия културен маршрут.

Повече »

НАЧАЛО

Лятната школа по музеология води началото си в град Целе, където Музеят за нова история на Целе организираше различни образователни и изследователски музейни дейности за младите. След 2000 г., когато в словенското музейно пространство някои от специализираните знания от сферата на музеологията ставаха все по-актуални, летните студентски музейни лагери прераснаха в програмата на лятната школа по музеология Целе. През 2007 г. Лятната школа по музеология премести дейността си на Крайбрежието под покровителството на Факултета за хуманистични науки към Приморския университет.

„Piranova“  – международният изследователски център, сформиран през 2018 г., представлява надграждане на десетгодишното професионално обучение в сферата на музеологията и културното наследство, проведено от ФСК в сътрудничество с Приморския университет, Факултета за хуманистични науки, Европейската музейна академия и други партньори.

Scroll to Top