Пиранова

В рамките на „Piranova“ се осъществяват следните дейности – вестители на разнообразния съвременен свят и защитници на световното наследство.
“В „Piranova“ полагаме грижи за нуждите на широката общественост: научни работници, куратори, студенти, учители, мениджъри и други специалисти в областта на материалното и нематериалното културно наследство, както и на културните политики.”“

ПАРТНЬОРИ

МЕЖДУНАРОДНИ КОЛОКВИУМИ

Цели

  • да се създаде пространство за насърчаване на творчеството, за разширяване на знанието за възможностите, предоставени от новите технологии, както и тяхната употреба в сферата на културното наследство,
  • да се слушаме и да се чуваме едни други,
  • да споделяме опит, знания и чувства,
  • да се отвори пространство за потока от информация и практики,
  • да се изградят нови мостове, партньорства и да се осигури присъствие на международната сцена.

Мрежа

Колоквиумът се състои от лекции и практическа част, която се основава на диалога и опита на хора от различни сфери на работа, които изпълняват важна роля в сферата на културното наследство. С участници и специалисти от цял свят, както и с богати в съдържателно отношение събития, излети и подобно, колоквиумът предлага много възможности за създаване на мрежа, общуване и на нови връзки.

Представяне на лекциите

АКЦЕНТИРАМЕ

Колоквиумът „Piranova“ се премества онлайн

Поради пандемията и невъзможността за преминаване на граници, колоквиумите „Piranova“ се преместиха онлайн. Цялата последна информация може да бъде намерена на този уебсайт.

Общуване по
време на „Piranova“

В допълнение към официалната програма колоквиумът „Piranova“ предлага редица възможности за общуване на неформални събития. Същевременно участниците опознават богатото културно наследство, включително и гастрономията.

„Piranova“ носи името на Пиран

Вдъхновението за името „Piranova“ идва от названието на историческия град Пиран в Словения, един от бисерите на Адриатика и показен пример за опазването на хилядолетен град, възникнал на кръстопътя на различни култури, по-точно между Западна и Източна Европа.

ОНЛАЙН БИБЛИОТЕКА

МЕЖДУНАРОДНАТА ЛЯТНА ШКОЛА ПО МУЗЕОЛОГИЯ

за студенти, куратори и други музейни специалисти се провежда всяка година в очарователния и романтичен град Копер / Словения.

Следващата 14-та международна школа  по музеология ще се проведе през май 2021 г.

2019

13th International Summer School of Museology
More

2018

12th International Summer School of Museology
More

2017

12th International Summer School of Museology
More

2016

10th International Summer School of Museology
More

Новини

Museums in Short – Всичко в едно

По време на юбилейната 50 международна среща на писателите в Блед, организирана от словенския център PEN, ще бъде проведена кръгла маса на писатели от славянските страни и Дженифър Клемент, председател на международния PEN. Разговорът, воден от Таня Тума, ще се фокусира вурху цензурата и самоцензурата в тоталитарните режими и младите демокрации. Кръглата маса ще бъде

Повече »

НАЧАЛО

Лятната школа по музеология води началото си в град Целе, където Музеят за нова история на Целе организираше различни образователни и изследователски музейни дейности за младите. След 2000 г., когато в словенското музейно пространство някои от специализираните знания от сферата на музеологията ставаха все по-актуални, летните студентски музейни лагери прераснаха в програмата на лятната школа по музеология Целе. През 2007 г. Лятната школа по музеология премести дейността си на Крайбрежието под покровителството на Факултета за хуманистични науки към Приморския университет.

„Piranova“  – международният изследователски център, сформиран през 2018 г., представлява надграждане на десетгодишното професионално обучение в сферата на музеологията и културното наследство, проведено от ФСК в сътрудничество с Приморския университет, Факултета за хуманистични науки, Европейската музейна академия и други партньори.

Scroll to Top