Международен културен форум

Почти от самото начало ФСК получава специални покани за участие в ежегодния международен културен форум в Санкт Петербург. Централната програма на форума е разделена на три основни части: професионална програма, програма за широката общественост и фестивална програма. От 2014 г. насам заедно със свои партньори ФСК взема активно участие в програмата на форума. През 2019 г. ФСК получи статута на специален програмен гост, което е без прецедент в историята на форума. Целта на специалния статут, предоставен на една организация, е да се постигне по-пълноценно и по-широко застъпване на отделни институции.
“Международният културен форум в Санкт Петербург представлява кулминацията на културния живот в страната. Той представлява международна сцена за срещи, открит диалог и обмен на опит между професионалисти от различни области на културата, държавни служители, политици и бизнесмени от различни страни.”

ОРГАНИЗАТОРИ

DOGAĐAJI

2019
Saint Petersburg/Rusija
VIII Saint Petersburg International Cultural Forum

As a special guest of the VIII International Cultural Forum in St. Petersburg, the Forum of Slavic Cultures with its delegation of 40 members from 11 Slavic countries organised 11 events. The FSK thus marked its 15th anniversary with a notable promotion of Slavic heritage.

At the opening ceremony of the Cultural Forum the attendants were addressed by Olga Golodets, Deputy Prime Minister of the Russian Federation, Vladimir Medinsky, Minister of Culture of the Russian Federation, deputies of China and Turkey’s ministries of culture and by Andreja Rihter, Director of the FSK.

Impressions

Publication

2018
Saint Petersburg/Russian Federation
VII Saint Petersburg International Cultural Forum

At the VI St. Petersburg International Cultural Forum the Forum of Slavic Cultures presented the making of the new culture route, while culture ministers from Slavic countries welcomed the Slavic Capital of Culture project.

2017
Saint Petersburg/Russian Federation
VI Saint Petersburg International Cultural Forum

At the VI St. Petersburg International Cultural Forum Andreja Rihter presented the formation of a new cultural route and spoke at the annual meeting of the Union of Russian Museums, where she presented an example of good practice – Živa, award for the best Slavic museum.

2016
Saint Petersburg/Russian Federation
V Saint Petersburg International Cultural Forum

At the VI St. Petersburg International Cultural Forum Andreja Rihter presented the formation of a new cultural route and spoke at the annual meeting of the Union of Russian Museums, where she presented an example of good practice – Živa, award for the best Slavic museum.

2015
Saint Petersburg/Russian Federation
IV Saint Petersburg International Cultural Forum

At the V St. Petersburg International Cultural Forum the FSK presented the main FSK activities. The main topics of the 2016 Forums summed up the Year of Russian Cinema, the 125th anniversary of Sergey Prokofiev, the 25th anniversary of the CIS.

АКЦЕНТИРАМЕ

ФСК организира 11 събития

Като специален програмен гост на VIII-ия международен културен форум в Санкт Петербург Форумът на славянските култури организира 11 събития, а делегацията на експертите от 11 славянски страни наброяваше 40 представители. ФСК се погрижи по забележителен начин за популяризирането на славянското наследство и за отбелязването на 15-ия си юбилей.

Културният форум в Санкт Петербург – кулминация в културния живот

Всяка година културният форум привлича 40 000 участници от почти 100 страни, като същевременно е домакин на над 50 чуждестранни делегации.

През 2019 г. ФСК – специален гост на международния културен форум в Санкт Петербург

Д-р Андрея Рихтер, директор на ФСК, и Алла Манилова, заместник-министър на културата в Русия, подписаха съвместно изявление относно специалния статут на Форума на славянските култури на VIII–ия международен културен форум в Санкт Петербург.

Новини

ФСК специален гост на международния културен форум в Санкт Петербург

Д-р Андрея Рихтер и Алла Манилова, заместник-министър на културата в Русия, подписаха съвместно изявление относно специалния статут на Форума на славянските култури на VIII Международен културен форум в Санкт Петербург.

Повече »

И тази година ФСК взе участие в Международния културен форум в Санкт Петербург

В рамките на VII Международен културен форум в Санкт Петербург Форумът на славянските култури представи създаването на нов културен маршрут, а министрите на културата на славянските страни приветстваха проекта „Славянска столица на културата“.

Повече »

ABOUT SPb INTERNATIONAL CULTURAL FORUM

The Saint Petersburg International Cultural Forum has been rightfully recognized as a global cultural event that annually attracts thousands of experts in field of culture from all across the world: stars of theatre, opera and ballet, outstanding directors and musicians, public figures, government officials and representatives of business and academic communities.

The Forum’s activities are focused on international cooperation, mutual enrichment of cultures and integration of Russia into the global cultural space. The Forum is looking and finding new ways to overcome discrepancies and reveal the creative potential of the world’s cultural variety. Consolidation of creative efforts that takes places during the Forum enables reinforcement of international cultural ties and mutual enrichment of cultures.

Scroll to Top