Белград и Нови Сад ще бъдат домакини на седмото издание на наградата „Жива“

По силата на споразумението, подписано с Министерството на културата и информирането на Република Сърбия, 7-ото издание на наградата „Жива” с международна конференция ще се проведе в Белград и Нови Сад едновременно с официалното откриване на Европейската столица на културата.

 „С удоволствие и гордост съобщавам, че 7-ата конференция и церемонията по връчването на наградата „Жива” ще се проведе в Белград и Нови Сад, Сърбия, от 12 до 15 януари 2022 г. Това е още една възможност за нас да отпразнуваме богатството и близостта на славянските езици, традиции, културно наследство и съвременни музейни практики заедно с другите славянски страни-членки на Форума на славянските култури. Същевременно изпращаме послание за силен ангажимент към по-нататъшното развитие на културното сътрудничество между славянските страни”, заяви Мая Гойкович, вицепремиер и министър на културата и информирането на Република Сърбия и председател на Управителния съвет на ФСК, при подписването на споразумението за реализиране на програмата „Жива 2020″.

Следователно наградата „Жива”, присъждана от Форума на славянските култури, все още е жива и продължава своя път. Същевременно тя се включва все по-активно и в други подобни мрежи за сътрудничество, като по този начин засилва насърчаването на защитата, опазването, образованието и информацията за музейните колекции, както и на природните и културни паметници на международната сцена.

Знаково е, че четиридневната програма „Жива 2020″ ще се проведе паралелно с официалното откриване на Европейската столица на културата в Нови Сад (основната церемония ще се състои на 13 януари 2022 г.), под мотото „За нови мостове”, с цел да се изградят нови мостове на сътрудничество и обмен между творците от Нови Сад и Сърбия с европейската културна сцена.

Програмата на 4-дневната конференция с наградите „Жива 2020″ е подготвена от Форума на славянските култури в сътрудничество с неговите партньори: Министерството на културата и информирането на Република Сърбия, Фондацията „Нови Сад – Европейска столица на културата”, Музеят на Югославия и Галерията „Матица Сръбска”. Последната е носител на първата награда „Жива” за най-добър славянски музей, присъдена през 2014 г.

Scroll to Top